Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ του Ηλεκτρονικού Τομέα της κατεύθυνσης:       
 "Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών"
είναι ικανός να εκτελεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα, γνωρίζοντας τη δεοντολογία του επαγγέλματος, εργασίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση διαφόρων επαγγελματικών του καθηκόντων.
Ο παραπάνω απόφοιτος μπορεί να εργασθεί στους εξής τομείς :
  •   Βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης.
  •  Εταιρία ή εργαστήριο επισκευής ή/και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.   

  • Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
  • Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου